สมัครเป็นสมาชิกใหม่(New Signup)

ข้อมูลส่วนตัว
บัญชีชื่อผู้ใช้

การตั้งชื่อสมาชิกใหม่ในระบบนี้ ควรใช้ภาษาอังกฤษ ตัวเลข หรือผสมกันอย่างน้อย 6 ตัวอักษร โดยต้องตั้งชื่อไม่ให้ซ้ำกับคนอื่นๆที่สมัครสมาชิกไว้ก่อนแล้ว หากเป็นผู้เรียนในสถานศึกษา ควรใช้รหัสเฉพาะประจำตัว และหรือผสมกับชื่อจริง เป็นชื่อสมาชิกของระบบหรือเข้าสู่ระบบ เพื่อที่อาจารย์ผู้สอนจะสามารถจำแนกข้อมูลและเทียบกับรายชื่อจากการลงทะเบียนเรียนจริงได้ง่าย
ให้จดจำชื่อสมาชิก(User Name) รหัสผ่าน(Password)ที่คุณตั้งเองข้างล่างนี้ เพื่อใช้ในการเข้าใช้ระบบต่อไป หลังจากลงทะเบียนผ่านแล้ว กรุณาปรับแก้ไขข้อมูล ภาพถ่าย ที่เป็นปัจจุบัน โดยใช้ชื่อจริง ที่อยู่อีเมลต้องมีจริง ถูกต้องและใช้อยู่ในปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
*

รายการที่มีเครื่องหมาย* กำกับไว้ คือช่องรายการที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล


ผู้บริหารระบบ Claroline E-Learning Thai Edition : คลาโรไลน์ไทย อีเลิร์นนิ่ง : Prachid Tinnabutr
โทรศัพท์ : 0896670091
Claroline Thai Edition by www.prachid.com พัฒนาจากต้นแบบและระบบหลักของ Claroline © 2001 - 2013